Fra papir til skjerm – søknader om arbeidsmarkedstiltak og tilskudd fra NAV digitaliseres

Fra slutten av januar 2019 kan arbeidsgivere søke om tilskudd digitalt i Altinn.

Digitale søknadsskjemaer vil i første omgang bli tilgjengelig for:

  • Lønnstilskudd (midlertidig og varig)
  • Tilskudd til mentor
  • Inkluderingstilskudd

NB! Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar har utgått i ny IA-avtale 2019 - 2022. Det er derfor ikke mulig å søke om dette tiltaket lenger.

Illustrasjon fra papir til skjerm

Enklere og raskere

Nå blir søknadsprosessen enklere for deg som arbeidsgiver, blant annet fordi du slipper manuell utfylling, print, scanning og post. Utfylling og innsending gjør du digitalt i Altinn, her vil også deler av bedriftsinformasjonen fylle seg ut automatisk. Søknadsskjemaene har også innebygde støttefunksjoner som hjelper deg med utfyllingen.

NB, innsending av papirversjonen på nav.no vil fremdeles være tilgjengelig i en overgangsperiode. Og det er selve søknaden som kan fylles ut og sendes digitalt til NAV, tilsagnsbrev og søknad om refusjon vil inntil videre være papirbasert som før.

Hvordan ta i bruk den nye løsningen?

Etter lanseringen i slutten av januar 2019 blir de digitale søknadene tilgjengelig på Altinn.no. På nav.no vil du finne lenker som tar deg direkte til rett søknad. Etter innlogging på Altinn vil rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester» gi deg tilgang til søknadsskjemaene.

Automatisk ruting til riktig enhet i NAV

I den nye løsningen blir søknadene automatisk rutet til riktig enhet i NAV, så du slipper å finne ut av hvilken enhet som skal motta og behandle søknaden. Digital innsending sikrer sporbarhet og hindrer at sensitive opplysninger kommer på avveie.

Ønsker du mer informasjon?

Før og under lanseringen vil nav.no/bedrift bli fortløpende oppdatert med nyttig informasjon, lenker og veiledninger.

For spørsmål om funksjoner i Altinn benytter du Altinn sin hjelpeside.

Hvis du har spørsmål om utfylling av skjemaene kan du ta kontakt med Arbeidsgivertelefonen på telefon 55 55 33 36 eller din kontaktperson i NAV.

Illustrasjon digitalisering