Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Hvem har rett til foreldrepenger?
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
  100% 80%
Et barn 49 uker 59 uker
Tvillinger 66 uker 80 uker
Trillinger eller flere 95 uker 115 uker
Foreldrepenger før fødsel 3 uker til mor
Mødrekvoten 15 uker
Fedrekvoten 15 uker
Fellesperioden 16 uker (Aktivetskrav til mor)
Foreldrepenger før fødsel 3 uker til mor
Mødrekvoten 19 uker
Fedrekvoten 19 uker
Fellesperioden 18 uker (Aktivetskrav til mor)
 • være i arbeid
 • ta utdanning på heltid
 • kombinere utdanning med arbeid som til sammen blir heltid
 • være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom
 • delta i kvalifiseringsprogrammet
 • delta på heltid i introduksjonsprogrammet etter kapittel 4 for nyankomne innvandrere
  100% 80%
Et barn 40 uker 50 uker
Tvillinger 57 uker 71 uker
Trillinger eller flere 86 uker 106 uker
100% foreldrepenger 40 uker (aktivetskrav mor)
80% foreldrepenger 50 uker (aktivetskrav mor)
 • være i arbeid
 • ta utdanning på heltid
 • kombinere utdanning med arbeid som til sammen blir heltid
 • være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom
 • delta i kvalifiseringsprogrammet
 • delta på heltid i introduksjonsprogrammet etter kapittel 4 for nyankomne innvandrere
  100% 80%
Et barn 49 uker 59 uker
Tvillinger 66 uker 80 uker
Trillinger eller flere 95 uker 115 uker
Foreldrepenger før fødsel 3 uker
100% foreldrepenger 46 uker 
80% foreldrepenger 56 uker
  100% 80%
Et barn 49 uker 59 uker
Tvillinger 66 uker 80 uker
Trillinger eller flere 95 uker 115 uker
Foreldrepenger før fødsel 3 uker
100% foreldrepenger 46 uker 
80% foreldrepenger 56 uker
  100% 80%
Et barn 46 uker 56 uker
Tvillinger 63 uker 77 uker
Trillinger eller flere 92 uker 112 uker
100% foreldrepenger 46 uker 
80% foreldrepenger 56 uker
  100% 80%
Et barn 49 uker 59 uker
Tvillinger 66 uker 80 uker
Trillinger eller flere 95 uker 115 uker
Foreldrepenger før fødsel 3 uker til mor
Mødrekvoten 15 uker
Medmorkvoten 15 uker
Fellesperioden 16 uker (Aktivetskrav til mor)
Foreldrepenger før fødsel 3 uker til mor
Mødrekvoten 19 uker
Medmorkvoten 19 uker
Fellesperioden 18 uker (Aktivetskrav til mor)
 • være i arbeid
 • ta utdanning på heltid
 • kombinere utdanning med arbeid som til sammen blir heltid
 • være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom
 • delta i kvalifiseringsprogrammet
 • delta på heltid i introduksjonsprogrammet etter kapittel 4 for nyankomne innvandrere
  100% 80%
Et barn 46 uker 56 uker
Tvillinger 63 uker 77 uker
Trillinger eller flere 92 uker 112 uker
Far 1 15 uker 
Far 2 15 uker 
Fellesperioden 16 uker (Aktivitetskrav til far 1)
Far 1 19 uker
Far 2 19 uker 
Fellesperioden 18 uker (Aktivitetskrav til far 1)
Hvis dere begge er adoptivforeldre
Hvis dere får barn ved surrogati
Hvis dere begge er adoptivforeldre
Hvis du stebarnsadopterer
Hvis dere begge er adoptivforeldre
 • være i arbeid
 • ta utdanning på heltid
 • kombinere utdanning med arbeid som til sammen blir heltid
 • være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom
 • delta i kvalifiseringsprogrammet
 • delta på heltid i introduksjonsprogrammet etter kapittel 2 for nyankomne innvandrere
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
 • sykepenger
 • foreldre- og svangerskapspenger
 • arbeidsavklaringspenger
 • dagpenger
 • dagpenger ved permittering
 • pleie- og omsorgspenger
 • førstegangstjenesten i forsvaret eller sivilforsvaret
 • jobbet i et annet EØS-land
 • ventelønn
 • sluttpakke
 • lønn fra arbeidsgiver under videre- eller etterutdanning
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • søke om å utsette foreldrepengeperioden din mens du har ferie
 • ha ferie samtidig som du får foreldrepenger. Da trenger du ikke informere NAV om dette.
 
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • jobbe heltid og utsette foreldrepengeperioden din
 • jobbe delvis og forlenge foreldrepengeperioden din
arbeid.PNG
arbeid gradering.PNG
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Den andre forelderen kan overta foreldrepengeperioden til den som er syk eller innlagt
 • Den som er syk eller innlagt kan utsette perioden sin med foreldrepenger
syk.PNG
barn innlagt.PNG
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert