Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Hvem har rett til foreldrepenger?
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
  100% 80%
Et barn 49 uker 59 uker
Tvillinger 66 uker 80 uker
Trillinger eller flere 95 uker 115 uker
Foreldrepenger før fødsel 3 uker til mor
Mødrekvoten 15 uker
Fedrekvoten 15 uker
Fellesperioden 16 uker (Aktivetskrav til mor)
Foreldrepenger før fødsel 3 uker til mor
Mødrekvoten 19 uker
Fedrekvoten 19 uker
Fellesperioden 18 uker (Aktivetskrav til mor)
 • være i arbeid
 • ta utdanning på heltid
 • kombinere utdanning med arbeid som til sammen blir heltid
 • være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom
 • delta i kvalifiseringsprogrammet
 • delta på heltid i introduksjonsprogrammet etter kapittel 4 for nyankomne innvandrere
  100% 80%
Et barn 40 uker 50 uker
Tvillinger 57 uker 71 uker
Trillinger eller flere 86 uker 106 uker
100% foreldrepenger 40 uker (aktivetskrav mor)
80% foreldrepenger 50 uker (aktivetskrav mor)
 • være i arbeid
 • ta utdanning på heltid
 • kombinere utdanning med arbeid som til sammen blir heltid
 • være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom
 • delta i kvalifiseringsprogrammet
 • delta på heltid i introduksjonsprogrammet etter kapittel 4 for nyankomne innvandrere
  100% 80%
Et barn 49 uker 59 uker
Tvillinger 66 uker 80 uker
Trillinger eller flere 95 uker 115 uker
Foreldrepenger før fødsel 3 uker
100% foreldrepenger 46 uker 
80% foreldrepenger 56 uker
  100% 80%
Et barn 49 uker 59 uker
Tvillinger 66 uker 80 uker
Trillinger eller flere 95 uker 115 uker
Foreldrepenger før fødsel 3 uker
100% foreldrepenger 46 uker 
80% foreldrepenger 56 uker
  100% 80%
Et barn 46 uker 56 uker
Tvillinger 63 uker 77 uker
Trillinger eller flere 92 uker 112 uker
100% foreldrepenger 46 uker 
80% foreldrepenger 56 uker
  100% 80%
Et barn 49 uker 59 uker
Tvillinger 66 uker 80 uker
Trillinger eller flere 95 uker 115 uker
Foreldrepenger før fødsel 3 uker til mor
Mødrekvoten 15 uker
Medmorkvoten 15 uker
Fellesperioden 16 uker (Aktivetskrav til mor)
Foreldrepenger før fødsel 3 uker til mor
Mødrekvoten 19 uker
Medmorkvoten 19 uker
Fellesperioden 18 uker (Aktivetskrav til mor)
 • være i arbeid
 • ta utdanning på heltid
 • kombinere utdanning med arbeid som til sammen blir heltid
 • være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom
 • delta i kvalifiseringsprogrammet
 • delta på heltid i introduksjonsprogrammet etter kapittel 4 for nyankomne innvandrere
  100% 80%
Et barn 46 uker 56 uker
Tvillinger 63 uker 77 uker
Trillinger eller flere 92 uker 112 uker
Far 1 15 uker 
Far 2 15 uker 
Fellesperioden 16 uker (Aktivitetskrav til far 1)
Far 1 19 uker
Far 2 19 uker 
Fellesperioden 18 uker (Aktivitetskrav til far 1)
Det er Ingen krav til hva far 2 gjør når du tar ut dine 15 uker med foreldrepenger. 
 
Hvis dere begge er adoptivforeldre
Dere kan velge hvem av dere som skal starte foreldrepengeperioden som far 1. Du som starter får 15 uker satt av til deg. Perioden din starter ved omsorgsovertakelsen.
 
Ved adopsjon fra utlandet kan du velge om du vil begynne å ta ut foreldrepengene når dere overtar omsorgen for barnet i utlandet, eller den dagen dere kommer til Norge sammen med barnet.
 
Hvis dere får barn ved surrogati
Du som er biologisk far til barnet får vanligvis hele foreldrepengeperioden som far 1. Den andre faren kan få foreldrepenger hvis han stebarnsadopterer og det fortsatt er dager igjen av foreldrepengeperioden.
 
Farskapet til deg som biologisk far må være godkjent i Norge for at du skal få foreldrepenger.
 
 
Hvis dere begge er adoptivforeldre
Den av dere som starter som far 2 får også 15 uker satt av til deg. Ukene kan du ta samlet, dele opp eller kombinere med arbeid.
 
Far 1 kan ikke overta far 2 sine 15 uker, men hvis du blir så syk at du er helt avhengig av hjelp til å ta deg av barnet, kan far 1 søke om å overta ukene dine. Du kan også velge å ta ut ukene dine senere. 
 
Hvis du stebarnsadopterer
Du kan få foreldrepenger hvis stebarnsadopsjonen har gått i orden og det fortsatt er dager igjen av foreldrepengeperioden. Men du har ikke plikt til å ta ut ukene satt av til deg, som ved adopsjon. Det betyr at biologisk far kan overta ukene dine hvis det passer best for dere.
 
Hvis dere begge er adoptivforeldre
 • være i arbeid
 • ta utdanning på heltid
 • kombinere utdanning med arbeid som til sammen blir heltid
 • være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom
 • delta i kvalifiseringsprogrammet
 • delta på heltid i introduksjonsprogrammet etter kapittel 4 for nyankomne innvandrere
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
 • sykepenger
 • foreldre- og svangerskapspenger
 • arbeidsavklaringspenger
 • dagpenger
 • dagpenger ved permittering
 • pleie- og omsorgspenger
 • førstegangstjenesten i forsvaret eller sivilforsvaret
 • jobbet i et annet EØS-land
 • ventelønn
 • sluttpakke
 • lønn fra arbeidsgiver under videre- eller etterutdanning
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • ha opphold i foreldrepengeperioden din mens du har ferie
 • ha ferie samtidig som du får foreldrepenger. Da trenger du ikke informere NAV om dette.
 
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • jobbe heltid og ha opphold i foreldrepengeperioden din
 • jobbe delvis og forlenge foreldrepengeperioden din
arbeid.PNG
 
arbeid gradering.PNG
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Den andre forelderen kan overta foreldrepengeperioden til den som er syk eller innlagt
 • Den som er syk eller innlagt kan ha opphold i perioden sin med foreldrepenger
 • Dersom mor er syk eller innlagt innenfor første seks uker etter fødsel må hun søke utsettelse dersom hun ønsker utsettelse av foreldrepengene
syk.PNG
 
barn innlagt.PNG
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert