Pleiepenger i livets sluttfase

Pleiepenger i livets sluttfase

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om Pleiepenger i livets sluttfase

Du kan få pleiepenger hvis du må være borte fra arbeid mens du pleier en person som står deg nær og som er i livets sluttfase.

Hvem kan få pleiepenger?

3. hvor mye kan du få Created with Sketch.

Hva kan du få?

Pleiepengene beregnes på samme måte som sykepenger. Du får pleiepenger for 5 dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.

Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra inntekten din på det tidspunktet du søker pleiepenger fra. Inntekt opp til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden tas med i beregningsgrunnlaget.

Arbeidsgiveren din kan forskuttere pleiepenger og kreve refusjon fra NAV.

Hvor lenge kan du få pleiepenger?

Du kan få pleiepenger i opptil 60 dager. Antall dager er det samme uavhengig av om du jobber heltid eller deltid. Gir du pleie bare deler av en dag, betyr det at du likevel bruker én av de 60 dagene.

Hvis dere er flere som skal dele på pleien, har dere 60 dager tilsammen, men flere personer kan ikke få pleiepenger for den samme dagen.

Hvis den syke blir innlagt, stopper pleiepengene, men de kan starte på nytt hvis det er aktuelt å skrives ut igjen.

7.slik søker du Created with Sketch.

Slik søker du

Søk om pleiepenger her

Skjemaet har felter som må fylles ut og signeres av legen eller den helseinstitusjonen som har behandlet pasienten.

7.slik søker du Created with Sketch.

Skal du sende noe i posten til oss?

Inntektsopplysninger

Vi trenger også opplysninger om inntekten din.

  • Be arbeidsgiveren din sende inntektsmelding digitalt til NAV. Søker du om forlengelse, trenger vi ikke nye inntektsopplysninger hvis periodene med pleiepenger henger sammen. Blir det et opphold mellom periodene, må arbeidsgiveren din sende ny inntektsmelding. 
  • Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, legger du inntektsopplysninger NAV 09-35.01 sammen med søknaden.
  • Er du midlertidig ute av arbeid, bruker du skjemaet NAV 08-47.05 (selv om det står sykepenger i tittelen).


Søknadsfrist

NAV kan gi pleiepenger for opptil 3 måneder før den måneden du søkte. Søker du for eksempel om pleiepenger for juni, må NAV ha søknaden senest i september.

9.endinger Created with Sketch.

Meld fra om endringer

Du må straks melde fra til NAV hvis

  • den pleietrengende blir lagt inn på institusjon
  • den pleietrengende dør
  • du begynner å jobbe igjen eller øker antall arbeidstimer
  • du skal avvikle ferie

Pleiepenger i utlandet

Hvis du skal reise til utlandet må du gi beskjed til NAV.

Hvis du reiser utenfor EU-/EØS-området, og vilkårene for rett til pleiepenger er oppfylt i perioden, kan du motta pleiepenger i opptil 8 uker i løpet av en 12 måneder lang periode.

Hvis du skal reise innenfor EU-/EØS-området er det ingen begrensning for hvor lenge du kan motta pleiepenger, så lenge vilkårene for rett til pleiepenger er oppfylt i perioden. Du må gi beskjed til NAV hvis:

  • Du ikke pleier den nærstående i tiden du reiser
  • Du tar ut lovbestemt ferie

Utbetalinger

Du kan se forventet saksbehandlingstid i ditt fylke. All nødvendig dokumentasjon må være mottatt hos NAV før vi kan behandle saken.

Omkring halvannen uke etter at du har søkt, kan du logge deg på Ditt NAV og se status for søknaden din. I utbetalingsoversikten vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt. Her kan du også se alle utbetalingene du har fått fra NAV de tre siste månedene, og du kan endre kontonummer eller kontaktinformasjon.

NAV sender ikke lenger utbetalingsmeldinger til digital postkasse eller i posten for pleiepenger, du finner dem på Ditt NAV.

Relatert informasjon

Har du spørsmål? Da kan du ringe 55 55 33 33, tastevalg 3. Du får hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger.

Er du arbeidsgiver eller lege, kan du ringe 55 55 33 36.