Pleiepenger i livets sluttfase

Pleiepenger i livets sluttfase

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om pleiepenger i livets sluttfase

Du kan få pleiepenger hvis du må være borte fra arbeid mens du pleier en person som er i livets sluttfase.

Hvem kan få pleiepenger?

3. hvor mye kan du få Created with Sketch.

Hva kan du få?

Pleiepengene beregnes på samme måte som sykepenger. Du får pleiepenger for 5 dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.

Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra inntekten din på det tidspunktet du søker pleiepenger fra. Inntekt opp til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden tas med i beregningsgrunnlaget.

Arbeidsgiveren din kan forskuttere pleiepenger og kreve refusjon fra NAV.

Hvor lenge kan du få pleiepenger?

Du kan få pleiepenger i opptil 60 dager. Antall dager er det samme uavhengig av om du jobber heltid eller deltid. Gir du pleie bare deler av en dag, betyr det at du likevel bruker én av de 60 dagene.

Hvis dere er flere som skal dele på pleien, har dere 60 dager tilsammen, men flere personer kan ikke få pleiepenger for den samme dagen.

Hvis den syke blir innlagt, stopper pleiepengene, men de kan starte på nytt hvis det er aktuelt å skrives ut igjen.

7.slik søker du Created with Sketch.

Slik søker du

Søk om pleiepenger her

Skjemaet har felter som må fylles ut og signeres av legen eller den helseinstitusjonen som har behandlet pasienten.

Inntektsopplysninger

Vi trenger også opplysninger om inntekten din.

 • Be arbeidsgiveren din sende inntektsmelding digitalt til NAV. Søker du om forlengelse, trenger vi ikke nye inntektsopplysninger hvis periodene med pleiepenger henger sammen. Blir det et opphold mellom periodene, må arbeidsgiveren din sende ny inntektsmelding hvis det er 4 uker eller mer siden sist du hadde pleiepenger. 
 • Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, legger du inntektsopplysninger NAV 09-35.01 sammen med søknaden.
 • Er du midlertidig ute av arbeid, bruker du skjemaet NAV 08-47.05 (selv om det står sykepenger i tittelen).


Søknadsfrist

NAV kan gi pleiepenger for opptil 3 måneder før den måneden du søkte. Søker du for eksempel om pleiepenger for juni, må NAV ha søknaden senest i september.

9.endinger Created with Sketch.

Meld fra om endringer

Du må straks melde fra til NAV hvis

 • den pleietrengende blir lagt inn på institusjon
 • den pleietrengende dør
 • du begynner å jobbe igjen eller øker antall arbeidstimer
 • du skal avvikle ferie

Pleiepenger i utlandet

Hvis du skal reise til et land utenfor EØS må du gi beskjed til NAV.

Du må gi beskjed fordi vi må vite:

 • Om du er sammen med den du pleier i tiden du reiser
 • Hvilket land dere skal reise til
 • I hvilken periode dere skal være i utlandet
 • Om du skal avvikle ferie

Når du reiser utenfor EØS og retten din til pleiepenger er oppfylt i perioden, kan du motta pleiepenger i opptil 8 uker i løpet av en 12 måneders periode.

Du melder fra ved å skrive en beskjed til oss, eller ved å ringe 55 55 33 33, tastevalg 3.

Utbetalinger

Pleiepenger utbetales innen den 25. i måneden.

Hvor mye pleiepenger du får utbetalt ser du på Ditt NAV, under utbetalingsoversikten.

Utbetalingen vises på Ditt NAV først på kvelden den dagen pengene er utbetalt. Vær oppmerksom på at utbetalingen står beskrevet som sykepenger og ikke pleiepenger.

NAV sender ikke utbetalingsmeldinger til digital postkasse eller i posten, du finner dem på Ditt NAV.

Arbeidsgiveren din kan utbetale pleiepengene og kreve refusjon fra NAV etterpå. Hvis arbeidsgiveren ikke ønsker å gjøre dette, får du utbetalingen direkte fra NAV.

Utbetaling for søknader som nylig er behandlet

For søknader som er ferdigbehandlet innen den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen den 25. samme måned.

Hvis søknaden blir innvilget etter den 15. i måneden, blir pengene utbetalt innen 5 dager når søknaden er ferdig behandlet.

Feriepenger

Feriepengene blir utbetalt innen utgangen av mai året etter at feriepengene er opptjent.

Les mer om ferie og feriepenger.

Utbetaling i desember

Hvis søknaden blir innvilget før den 6. desember, blir pengene utbetalt den 10. desember. Hvis søknaden blir innvilget etter den 6. desember, blir pengene utbetalt fortløpende innen 5 dager.

Utbetalinger for desember som blir utbetalt i desember, har halvt skattetrekk. Etterbetalinger har ordinært skattetrekk. Her kan du lese mer om skattetrekk.

Relatert informasjon

Hva sier loven om pleiepenger?

Her kan du lese om hva loven sier om pleiepenger.

Om ferie og feriepenger

Her kan du lese mer om ferie og feriepenger når du mottar pleiepenger.

Om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

Du kan ha rett til pensjonsopptjening når du gjør omsorgsarbeid. Her kan du lese mer om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid.

Vil du klage?

Slik klager du

Har du andre spørsmål?

Du kan ringe oss på telefon 55 55 33 33. Da får du hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger.

Er du arbeidsgiver eller lege, kan du ringe 55 55 33 36.