Omsorgspenger

Omsorgspenger

Omsorgsdager og koronaviruset

I forbindelse med koronasituasjonen er det gjort flere endringer av reglene for omsorgsdager. Informasjonen på denne siden er oppdatert i forhold til regelendringene.

De nye reglene gjelder frem til 31.12.20:

Ofte stilte spørsmål om koronaviruset og bruk av omsorgsdager (oppdatert 19.04.20)

123_ 64 cm x64 cm Created with Sketch.

Kort fortalt om omsorgspenger

 • Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel er blitt forkjølet.
 • Vanligvis trenger du ikke søke om omsorgsdagene. Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme.
 • Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.
 • Hvor mange omsorgsdager du har rett på kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har.
 • Du kan søke om ekstra dager hvis
  • du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet
  • den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt.

Hvem kan få omsorgspenger?

Hvor mange omsorgsdager har du?

Hvor mange omsorgsdager du har, kommer an på

 • Om du bor sammen med den andre forelderen
 • Om dere har en avtale om delt bosted
 • Om du har aleneomsorg
 • Hvor mange barn du har
 • Om barnet har en funksjonshemming eller kronisk sykdom og du har fått godkjent ekstra dager fra NAV
 • Om den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet, selv om dere bor sammen.

Så mange dager har du automatisk ut kalenderåret barnet fyller 12 år:

Stortinget vedtok 20.03.20 å doble antall omsorgsdager, dette gjelder frem til 31.12.20

 • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 20 eller 30 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Dette trenger du ikke søke om:

 • Omsorgsdager du automatisk har rett til.
 • Å få dobbelt antall dager når du er alene om omsorgen.
 • Å få dobbelt antall dager når du har fått ekstra dager på grunn av kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Dette gjelder frem til 31.12.20
 • Omsorgsdager når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har en avtale om delt bosted. 

Dette må du søke om:

 • Ekstra dager fordi du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, og dette fører til at du har høyere risiko for å være borte fra jobb.
 • Å bli regnet som at du er alene om omsorgen fordi den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet, selv om dere bor sammen.
 • Utbetaling av omsorgspenger når du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser.

Dette melder du fra om:

 • Når du skal dele omsorgsdager med den andre forelderen når dere ikke bor sammen, eller
 • du vil dele med nåværende samboer eller ektefelle.
7.slik søker du Created with Sketch.

Når kan du søke om ekstra dager?

Hva er din situasjon?

Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn

Hvis du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan dette gjøre at du har høyere risiko for å måtte være borte fra jobb. I denne situasjonen kan du søke om å få 10 ekstra omsorgsdager for hvert kalenderår. Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager.

Når du har fått ekstra dager fordi barnet ditt er kronisk sykt eller er funksjonshemmet, har du omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 18 år.

Har du flere barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan du få 10 ekstra dager for hvert barn. Du må søke for hvert barn.

Det er bare foreldre og fosterforeldre som barnet bor fast hos, som kan få ekstra omsorgsdager.

Hvilke sykdommer og funksjonshemninger gir deg rett til ekstra omsorgsdager?

Slik søker du om ekstra omsorgsdager når du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning:

Når du søker, trenger du:

Legeerklæring

Vi trenger en bekreftelse på at barnets sykdom/funksjonshemning fører til at du har en markert høyere risiko for fravær fra arbeid. Dette dokumenteres i en legeerklæring.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å skaffe legeerklæring på grunn av koronasituasjonen. Hvis du ikke har legeerklæring når du søker, kan den ettersendes til oss.

Søknadsskjema

Vil du søke om ekstra omsorgsdager nå?

Har du bank-id kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan søke på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan søke digitalt.

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Den andre forelderen kan ikke ha tilsyn med barnet

I noen tilfeller kan du bli regnet som at du er alene om omsorgen, selv om du er sammen med den andre forelderen. Dette er i situasjoner hvor den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet fordi den for eksempel 

 • er fysisk eller psykisk syk
 • er innlagt i helseinstitusjon
 • har en funksjonshemning 
 • er i fengsel
 • utøver verneplikt 

Når disse situasjonene varer i en periode på minst 6 måneder, kan du bli regnet som at du er alene om omsorgen.

Du regnes ikke for å være alene om omsorgen hvis den andre er mye hjemmefra på grunn av jobb, skole eller studier.

Slik søker du om å bli regnet som at du er alene om omsorgen:

Når du skal søke, trenger du:

Søknadsskjema NAV 09-06.07

I søknaden opplyser du: 

 • i hvilken periode den andre forelderen ikke kan ta seg av barnet
 • hva som er årsaken til at den andre forelderen ikke kan ta seg av barnet

Vil du søke nå?

Når du skal søke om å bli regnet som at du er alene om omsorgen for barnet, er det per i dag kun mulig å søke på vårt papirskjema.

GÅ TIL PAPIRSKJEMAET
7.slik søker du Created with Sketch.

Ettersendelse til søknad

Har vi bedt om mer informasjon fra deg? Eller var det noe dokumentasjon du ikke hadde klart da du sendte søknaden din?

Vil du ettersende dokumentasjon nå?

Har du bank-id, kan du ettersende dokumenter digitalt. Slik skaffer du bank-id

Du kan ettersende per post hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan sende digitalt.

ETTERSEND DIGITALTETTERSEND PÅ PAPIR
7.slik søker du Created with Sketch.

Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole

Fram til 31. desember 2020 kan du overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen.

Dette er de nye reglene:

Du kan overføre omsorgsdager du har tilgjengelig, inkludert de ekstra dagene du har fått på grunn av koronasituasjonen.

 • Du velger selv hvor mange omsorgsdager du vil overføre
 • Du kan kun overføre hele omsorgsdager
 • Du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager
  • en annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle
  • det er kun du som skal overføre omsorgsdager som kan melde fra om overføring. Hvis du ønsker omsorgsdager overført til deg, er det den som har omsorgsdager som må melde fra om overføring.

Slik gjør du når du skal melde fra om overføring av omsorgsdager på grunn av at barnehage/skole er stengt:

Du trenger:

 • Skjemaet: Melding om overføring av omsorgsdager
 • I skjemaet opplyser du
  • at du skal overføre omsorgsdager fordi barnehagen eller skolen er stengt
  • navn og fødselsnummer til den du skal overføre til
  • hvor mange dager du ønsker å overføre

Hvis du skal dele omsorgsdager av andre grunner enn at barnehagen/skolen er stengt, kan du lese her om hvordan du går frem.

Vil du melde fra om overføring av omsorgsdager nå?

Har du bank-id, kan du melde fra digitalt. Slik skaffer du bank-id.

Du kan melde fra på papir hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan gjøre det digitalt.

DIGITALTPAPIR

Slik kan du dele omsorgsdagene dine

Du kan dele omsorgsdagene dine med den andre forelderen når dere ikke bor sammen, eller med nåværende ektefelle eller samboer.

Hvem vil du dele omsorgsdagene med?

Dele med den andre forelderen

Du kan fordele omsorgsdager til den andre forelderen når du har alle omsorgsdagene fordi barnet bor fast hos deg.

På grunn av koronasituasjonen kan også foreldre som ikke bor fast med barnet bruke omsorgsdager. Dette gjelder ut kalenderåret 2020. Den som har barnet boende fast hos seg mister ikke noen av sine dager på grunn av denne midlertidige endringen.

Hvis du likevel vil fordele noen av dagene dine bruker du skjema 09-06.08: Melding om deling av omsorgsdager.

Sammen med skjemaet legger du ved en skriftlig avtale om samvær, som er signert av begge foreldene.

Dele med nåværende ektefelle eller samboer

Når du bor sammen med en person som ikke er forelderen til barnet du har omsorgsdager for, kan du dele dager med denne.

 • Du kan overføre opptil 10 dager til en ektefelle
 • Du kan overføre opptil 10 dager til en samboer, når dere har bodd sammen i minst 12 måneder

Du bruker skjema 09-06.08: Melding om deling av omsorgsdager for å dele omsorgsdager.

Hvis du og den nye partneren får felles barn, får dere begge omsorgsdager også for dette barnet.

Når kan du bruke av omsorgsdagene?

Du kan ikke bruke omsorgsdager til:

 • møter med skolen, som ikke skyldes sykdom
 • planlagt fravær, for eksempel ved skoleferie og planleggingsdager
 • rutinekontroller på helsestasjonen
 • rutinekontroll hos tannlege, som ikke skyldes sykdom
Group 2 Created with Sketch.

Slik tar du ut omsorgsdager som arbeidstaker

Når du skal ta ut omsorgsdager, melder du fra til arbeidsgiveren din. Hvis du trenger å ta ut enkelttimer eller halve dager, er det opp til arbeidsgiver å godkjenne dette.

Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig når du bruker omsorgsdager.

Group 2 Created with Sketch.

Slik tar du ut omsorgsdager som selvstendig næringsdrivende / frilanser

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb. 

Hvis du kun har barn over 12 år, som er kronisk sykt eller funksjonshemmet, kan du ha rett på omsorgspenger fra første dag.

Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil tre måneder tilbake i tid, regnet fra måneden før NAV mottok søknad fra deg. Det betyr at hvis NAV mottar søknad fra deg i september, vil du kunne få penger for omsorgsdager du brukte i juni, juli og august.

Du kan søke utbetaling for

 • hele dager med fravær fra jobb, og / eller
 • dager hvor du bare har delvis fravær fra jobb

Slik søker du om utbetaling av omsorgspenger når du er selvstendig næringsdrivende / frilanser:

Når du søker, trenger du:

Søknadsskjema

I skjemaet gir du opplysninger om

 • hvilke dager du søker utbetaling for
 • inntekten din. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon. Vi tar kontakt hvis vi trenger flere opplysninger fra deg.

Vil du søke om utbetaling nå?

Har du bank-id, kan du søke digitalt. Slik skaffer du bank-id.

Du kan søke på papirskjemaet hvis du ikke har bank-id, eller om det er andre grunner til at du ikke kan søke digitalt.

SØK DIGITALTSØK PÅ PAPIR

Annen økonomisk støtte

Hvis barnet ditt er innlagt eller vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste, kan du ha rett til pleiepenger.

Hvis pleiebehovet er antatt å vare lenger enn 2 år, kan barnet ha rett til hjelpestønad fra NAV. 

Barnet kan ha rett til grunnstønad, hvis det oppstår nødvendige ekstrautgifter som friske personer ikke har.

Du kan også kontakte kommunen din for å høre om du kan få omsorgsstønad eller annen hjelp.

7.slik søker du Created with Sketch.

Informasjon til arbeidsgiver

Når en person har vært ansatt i 4 uker eller mer, har du som arbeidsgiver plikt til å utbetale lønn for alle omsorgsdagene som den ansatte har rett til.

Som arbeidsgiver kan du søke refusjon fra NAV fra den 4. omsorgsdagen det er utbetalt lønn for. (Vanligvis gjelder refusjon fra den 11. omsorgsdagen, men på grunn av koronapandemien er det den 4. omsorgsdagen som gjelder ut kalenderåret 2020). Du søker refusjon ved å sende inntektsmelding til NAV, enten fra altinn.no eller eget lønns- og personalsystem.

Som arbeidsgiver kan du ikke kreve legeerklæring av den ansatte for å utbetale omsorgspenger (gjelder ut kalenderåret 2020).

Hvis den ansatte må være hjemme med barn på grunn av særlige smittevernhensyn, må den ansatte levere en bekreftelse fra lege på det.

Her finner du mer informasjon om arbeidsgivers rolle når det gjelder omsorgspenger

Relatert informasjon