Informasjon om kalkulator for omsorgsdager

Informasjon om kalkulator for omsorgsdager

3. hvor mye kan du få Created with Sketch.

Kalkulator for omsorgsdager

Her kan du regne ut hvor mange omsorgsdager du kan ha rett på fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021

Kalkulatoren er for deg som barnet bor fast hos. Det vil si der barnet har folkeregistrert adresse. Hvis foreldrene ikke bor sammen, men har en avtale om delt bosted, bor barnet fast hos begge.