Ansatt har sykdom i familien

Ansatt har sykdom i familien

Denne siden er for deg som er arbeidsgiver

Denne siden skal hjelpe deg som arbeidsgiver til å vite hva du skal gjøre hvis du har en ansatt som må være borte fra jobb for å pleie og ta vare på et barn eller en voksen som er sykt eller skadet.

Digital inntektsmelding og refusjon

Arbeidsgiver skal sende digital inntektsmelding når arbeidstakeren skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger.

Om du ønsker refusjon for utbetalt lønn opplyser du om dette i inntektsmeldingen.

Digital inntektsmelding sendes fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no.

Gå til inntektsmeldingen i Altinn