Information in Polish

Below you will find a selected list with information in Polish. See more detailed information about NAV's services and benefits in English under the menu.

Elektronicznego identyfikatora dla usług cyfrowych NAV

Możesz teraz zidentyfikować się za pomocą paszportu, jeśli masz norweski numer D lub numer ubezpieczenia społecznego. 

Zycie w Norwegii (Stay in Norway)

Ubezpieczenia spoleczne (Social security)

Formularze (Forms and attachments)

Masz obowiązek podać NAV prawidłowe informacje