Masz obowiązek podać NAV prawidłowe informacje

  • Zaczynasz zarabiać więcej lub mniej niż uprzednio podałeś w NAV. Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę, także dochód małżonka/konkubenta/partnera może mieć znaczenie dla wypłacanych kwot.
  • Zachodzą zmiany w Twoim stanie cywilnym, jak zwarcie lub ustanie związku małżeńskiego, partnerskiego lub konkubenckiego, bądź śmierć partnera/małżonka/konkubenta.
  • Twoja sytuacja rodzinna zmienia się poprzez narodziny dziecka, wyprowadzkę dziecka lub ustanie utrzymywania dziecka.
  • Planujesz pobyt za granicą lub przeprowadzkę za granicę.