Masz obowiązek podać NAV prawidłowe informacje

Jeżeli zajdą zmiany mogące mieć znaczenie dla kwoty świadczeń, którą otrzymujesz z NAV, musisz niezwłocznie zgłosić to do urzędu NAV w miejscu zamieszkania. Możesz zadzwonić na Infolinię NAV (NAV Kontaktsenter) pod numerem telefonu 55 55 33 33. Jeśli chodzi o emeryturę, możesz zadzwonić pod numer 55 55 33 34.

Aby NAV wypłacał prawidłową kwotę świadczeń, musisz podać nam prawidłowe informacje i zgłaszać zmiany dotyczące sytuacji życiowej lub dochodu. Podanie niepełnych lub błędnych informacji może prowadzić do wypłacenia nieprawidłowej kwoty.

Przepisy określające, jakie zmiany wymagają zgłoszenia, różnią się w zależności od rodzaju świadczeń wypłacanych przez NAV. Jeżeli nie jesteś pewien, czy zmiana sytuacji będzie miała wpływ na wypłatę Twoich świadczeń, możesz przeczytać więcej na ten temat w otrzymanym od nas piśmie, powiadamiającym Cię o decyzji przyznającej Ci dane świadczenie. Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie lub napisać do nas.

 Następujące sytuacje mogą mieć wpływ na wypłacane kwoty świadczeń:

  • Zaczynasz zarabiać więcej lub mniej niż uprzednio podałeś w NAV. Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę, także dochód małżonka/konkubenta/partnera może mieć znaczenie dla wypłacanych kwot.
  • Zachodzą zmiany w Twoim stanie cywilnym, jak zwarcie lub ustanie związku małżeńskiego, partnerskiego lub konkubenckiego, bądź śmierć partnera/małżonka/konkubenta.
  • Twoja sytuacja rodzinna zmienia się poprzez narodziny dziecka, wyprowadzkę dziecka lub ustanie utrzymywania dziecka.
  • Planujesz pobyt za granicą lub przeprowadzkę za granicę.

Musisz także powiadomić nas, jeśli zmieniasz adres lub konto bankowe. Zobacz, w jaki sposób możesz samodzielnie zmienić dane kontaktowe lub numer konta.