Chat med oss om foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Language

Har du generelle spørsmål, kan du kontakte oss på chat alle hverdager mellom klokken 08.00 og 15.00. Chatten er ikke en innlogget tjeneste, og vi går derfor ikke inn i konkrete saker.

Vi svarer deg på generelle spørsmål om rettigheter knyttet til svangerskap, fødsel, adopsjon, kontantstøtte og barnetrygd. Dine spørsmål blir besvart av erfarne foreldrepengeveiledere ved NAV Kontaktsenter. Les også om disse stønadene på nav.no.

Tjenesten er åpen alle hverdager mellom klokken 08.00  og 15.00.

Chat med oss       Information in English

Eksempler på generelle spørsmål:

  • Hvordan blir foreldrepenger beregnet?
  • Hvordan du kan kombinere arbeid og foreldrepenger
  • Regler om uttak av fedrekvote
  • Hva du må huske på før du søker
  • Spørsmål om utfylling av søknadskjema

På grunn av taushetsplikten kan vi bare svare på generelle spørsmål. Eksempler på spørsmål vi ikke kan svare på i chat:

  • Spørsmål om en utbetaling. Her må du enten sjekke Dine utbetalinger eller ringe oss.
  • Spørsmål om et vedtak (en sak hvor NAV har gjort en saksbehandling) eller en konkret sak. Her må du ringe NAV Kontaktsenter, tlf. 55 55 33 33.

Vi gjør oppmerksom på at chat-samtalen blir anonymt lagret av statistikkårsaker.