Arbeidssøker eller permittert

Har du blitt arbeidsledig eller permittert kan du ha rett til økonomisk støtte fra NAV og hjelp til å komme i arbeid.

info

Feriepenger av dagpenger

Hvis du mottok dagpenger i 2020 kan du få utbetalt feriepenger innen utgangen av juni, eller du kan ha rett til å ta ferie med dagpenger. Les mer om hva som gjelder for deg.

Velg din situasjon