Arbeids- og velferdsdirektoratet

Help

Her finner du kontaktinformasjon og nedlastbare pressebilder av ledelsen i direktoratet, og andre talspersoner i NAV.


Fungerende arbeids- og velferdsdirektør
Kjersti Monland
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, (Foto: Eivind Skifjeld)

Kunnskapsdirektør
Yngvar Åsholt
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: nyebilder.no)

Kommunikasjonsdirektør
Hege Turnes
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 2 (Foto: Eivind Skifjeld)

Organisasjonsdirektør
Inger-Johanne Stokke
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: nyebilder.no)

Tjenestedirektør
Bjørn Gudbjørgsrud
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: nyebilder.no)

Fungerende ytelsesdirektør
Magne Fladby
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3 (Foto: Ingar Næss)

Konstituert IKT-direktør 
Grete Heen
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: NAV)

Utviklingsdirektør
Ingunn Midttun Godal
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2Bilde 3 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: Eivind W. Skifjeld)

Fungerende styringsdirektør
Anne Cathrine Brodtkorb
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)

Økonomidirektør
Per O. Fjell
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Eivind W. Skifjeld)

Andre talspersoner:

Johannes Sørbø, Seniorrådgiver i NAV og ekspert på arbeidsmarkedet
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)

Ole Christian Lien, Seksjonssjef i NAV og ekspert på pensjonsområdet
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)