Arbeids- og velferdsdirektoratet

Help

Her finner du kontaktinformasjon og nedlastbare pressebilder av ledelsen i direktoratet, og logoer.


Arbeids- og velferdsdirektør
Joakim Lystad
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3, Bilde 4, Bilde 5 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3, Bilde 4 (Foto: nyebilder.no)

Kunnskapsdirektør
Yngvar Åsholt
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: nyebilder.no)

Kommunikasjonsdirektør
Hege Turnes
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 2 (Foto: Eivind Skifjeld)

Organisasjonsdirektør
Inger-Johanne Stokke
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: nyebilder.no)

Tjenestedirektør
Bjørn Gudbjørgsrud
Pressebilde: Bilde 1 , Bilde 2, Bilde 3 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1 , Bilde 2 (Foto: nyebilder.no)

Fungerende ytelsesdirektør
Magne Fladby
Pressebilde: Bilde 1 , Bilde 2, Bilde 3 (Foto: Ingar Næss)

IKT-direktør
Kjersti Monland
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: nyebilder.no)

Utviklingsdirektør
Ingunn Midttun Godal
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2Bilde 3 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1, Bilde 2 (Foto: Eivind W. Skifjeld)

Fungerende styringsdirektør
Anne Cathrine Brodtkorb
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)

Økonomidirektør
Per O. Fjell
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Ingar Næss)
Pressebilde: Bilde 1 (Foto: Eivind W. Skifjeld)