NAV Narvik - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Kongens gate 51, Narvik

Åpningstid

09:30-14:30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 806, 8512 Narvik

Telefon

55 55 33 33

Telefaks

75 42 68 21

Kontornummer

1805

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss