NAV Heimdal - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Industriveien 7, Trondheim

Åpningstid

10.00-15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2964 Sluppen, 7438 Trondheim

Telefon

55 55 33 33

Telefaks

73 43 83 01

Kontornummer

1607

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss