NAV Osterøy - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Rådhuset, Lonevåg

Åpningstid

Måndag, tysdag, torsdag og fredag kl 10:00-14:30. Onsdag stengt

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

5282 Lonevåg

Telefon

55 55 33 33

Telefaks

53 04 54 21

Kontornummer

1253

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss