NAV Bergenhus - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Valkendorfsgate 6

Åpningstid

Mandag - fredag kl 09-15 // Fra ca 12.30 beregn noe venting. NAV anbefaler å komme tidligere, om mulig.

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen, 5012 Bergen

Telefon

55 55 33 33 // NAV Bergenhus sosialtjeneste 55 56 95 00 // Rekruttering og omstilling 932 83 859

Telefaks

53 04 51 41

Kontornummer

1209

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Opplysninger

Ved NAV Bergenhus ligger også kontor for maritim kontroll (mønstring). Du kan ringe oss på telefon eller ta kontakt i publikumsmottaket til NAV Bergenhus.