NAV Drangedal - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Strandgata 7, Drangedal

Åpningstid

09.00 - 15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Strandgt. 7, 3750 Drangedal

Telefon

55 55 33 33

Telefaks

35 11 41 81

Kontornummer

0817

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss