NAV Internasjonalt - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Hagegata 23, 0653 Oslo

Åpningstid

Kl 08.30-15.00. Telefontid kl 08.00-15.30.

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo

Telefon

21 07 37 00

Telefaks

21 07 37 01

Kontornummer

2101

E-post

nav.internasjonalt@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Opplysninger

NAV Internasjonalts brukere er bosatt eller oppholder seg i utlandet og har trygderettigheter etter norsk lovgivning.
Kontoret betjener også brukere i Norge som har rettigheter i land Norge har inngått trygdeavtaler med. EØS-avtalens trygdedel er den mest omfattende trygdeavtalen for Norges del.

Områder kontoret dekker: Brukere bosatt i over 170 land