NAV Vestre Aker - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Sørkedalsveien 150 A

Åpningstid

08.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, 02180 (sosiale tjenester) kl. 08.00–17.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 322 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 06 75 81

Kontornummer

0334

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Opplysninger

Henvendelser som gjelder kommunale tjenester må rettes til Oslo kommunes kontaktsenter 02180. Informasjon om sosialtjenesten i Bydel Vestre Aker

Følgende er pr 3.9.2012 medlemmer i brukerutvalget for NAV Vestre Aker:

Erik Bjerke, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv (KREM)
Per W. Jensen, Eldrerådet bydel Vestre Aker
Reidar Sundby, Rådet for funksjonshemmede bydel Vestre Aker
Kjell Tøn, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - Hørselshemmedes Landsforbund
Unni Fauskrud, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - Blindeforbundet
Enhetsledere NAV Vestre Aker

Åpningstider i påsken for NAV-kontorene i Oslo

Her finner du informasjon om NAV-kontorenes åpningstider påsken 2015.

 

 

Områder kontoret dekker: Bydel Vestre Aker