NAV Frogner - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Sommerrogata 1

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, 02180 (sosiale tjenester) kl. 08.00–17.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 302 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 06 74 81

Kontornummer

0312

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Opplysninger

Henvendelser som gjelder kommunale tjenester må rettes til Oslo kommunes kontaktsenter 02180. Informasjon om sosialtjenesten i Bydel Frogner

NAVs åpningstider 13. mai

Publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo har reduserte åpningstider onsdag før Kristi himmelfartsdag. Onsdag 13. mai er NAV Alnas mottak åpent fra kl. 09.00-13.30. Publikumsmottakene ved de øvrige NAV-kontorene i Oslo er åpne fra kl. 08.00-13.30.

Åpningstider telefon: Tlf. 55 55 33 33 (statlige ytelser og tjenester) er betjent kl. 08.00-15.30. Tlf. 02180 (boligkontor og sosiale tjenester i Oslo) er betjent kl. 08.00-14.00.

 

 

Områder kontoret dekker: Bydel Frogner