NAV Hjelpemiddelsentral Oslo - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Kabelgaten 1 og 2, Økern, 0580 Oslo

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

21 06 97 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 06 97 01

Kontornummer

4703

E-post

nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Opplysninger

Bor du i Oslo og har behov for å melde inn en reparasjon, kontakt Hjelpemiddelteknisk enhet på telefon 23 43 92 00.

Teknisk ordrekontor
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00.
Telefon: 21 06 98 60
Telefaks: 21 07 45 33

Besøksadresse:Kabelgaten 1, 0580 Oslo
Postadresse: Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo
E-post: nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus.teknisk@nav.no

Vakttelefon for akuttreparasjon
Åpent mandag-fredag kl 15.00-24.00, helger og høytidsdager kl 08.00-24.00.
Telefon: 452 16 220

Tolketjenesten
Åpent mandag-fredag kl 08.00-15.00 for bestilling av tolk.
- Tolketjenesten - formidling: 67 25 80 00
- Teksttelefon: 22 64 24 55
- SMS: 98 28 18 31
- Akuttvakt: 464 07 790
- Telefaks: 67 25 79 58
- E-post: nav.tolketjenesten.oslo.akershus@nav.no

Bildetolktjenesten
- Telefon: 406 13 800
- Fra bildetelefon: bilde@tolk.nav.no
- Fra 3G-mobil eller taletelefon: 21 05 32 03
- E-post: nav.bildetolktjenesten@nav.no

Bilsenter Østlandet

Utprøvingssenteret
Åpent mandag-fredag kl 10.00-15.00
Besøksadresse: Kabelgaten 2, Økern

Bytte av hjelpemidler
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
Kabelgaten 1, Økern

Retur av hjelpemidler
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
Kabelgaten 1, Økern

Kommunens hjelpemiddeltelefoner
Åpne mandag-fredag kl 09.00-15.00 for telefoner vedr. behov for hjelpemidler.

- Bydel Alna: 23 47 90 17
- Bydel Bjerke: 900 80 588
- Bydel Frogner: 415 61 087
- Bydel Gamle Oslo: 23 43 11 71
- Bydel Grorud: 23 42 15 00
- Bydel Grünerløkka: 46 89 08 77
- Bydel Nordre Aker: 917 29 076
- Bydel Nordstrand: 02 180
- Bydel Sagene: 23 47 46 50
- Bydel St. Hanshaugen: 23 47 56 19
- Bydel Stovner: 950 10 954
- Bydel Søndre Nordstrand: 23 49 68 00
- Bydel Ullern: 481 60 331
- Bydel Vestre Aker: 02180
- Bydel Østensjø: 23 47 81 50 (kl 09.00-12.00)
- Sykehjemsetaten: 23 43 30 80

Usikker på hvor du skal henvende deg, kontakt:

Frontdesktjenesten for hjelpemiddelformidling i Oslo
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00 fra 18. januar 2010.
Telefon: 21 06 99 10

Besøksadresse: Kabelgaten 2, Økern
Postadresse: Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo

Mer informasjon finner du på www.oslo.kommune.no, www.bydel-bjerke.oslo.kommune.no (om Hjelpemiddelteknisk enhet) og www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no (om Hjelpemiddellageret for midlertidig utlån).