NAV Sarpsborg - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

St. Mariegt. 88, 1706 Sarpsborg

Åpningstid

09:00 - 13:00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 574, 1703 Sarpsborg

Telefon

55 55 33 33

Telefaks

69 01 08 01

Kontornummer

0105

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss