Stillingssøket er flyttet

Du kan bokmerke den nye adressen.

NAVs nye stillingssøk finner du på adressen https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger   

Det nye stillingssøket: Her kan du lagre stillinger («Lagre favoritt») og søk («Lagre søk»).

Det gamle stillingssøket: Har du lagret stillingsannonser i det gamle søket? Du vil fortsatt ha tilgang til disse fram til 1. mars, etter det blir stillingene slettet.
Hvis du har lagret søk, er disse slettet. Du kan raskt lagre nye søk i den nye tjenesten.