Barnehagesuksess i Ullensaker

Bodil Moe, barnehagesjef i Ullensaker kommune, gliser bredt over sykefraværstallene i de syv kommunale barnehagene. Les mer om hvordan de fikk til reduksjonen.

Moe ble tilsatt som barnehagesjef i november i 2017. Siden den gang har hun jobbet intenst sammen med barnehagene, og nærværet er styrket betraktelig.

–Samtlige syv barnehager har økt nærværet sitt og fått redusert sykefraværet. Det er et spennende prosjekt, men vi er ikke ferdige. Dette prosjektet skal fortsette. Vi skal blant annet ha en samling på tvers av nærværsgruppene, sier Bodil Moe.

Suksessoppskriften

Her er noe av suksessoppskriften fortalt av Bodil Moe, May Helen Hanssen (styrer Tiurkroken barnehage) og Monica Svang Pedersen (styrer Kløftahallen barnehage):

-Du må tørre å stille spørsmål
-Gå gjennom hva som er akseptabelt å spørre om dersom dine ansatte ringer og sier at de er syke
-Du må synliggjøre fraværet for de ansatte
-Du må være tett på dine ansatte
-Det er viktig å mane til ærlighet
-Ikke vær redd for hjelp eller støtte utenfra
-Du må gjøre de ansatte bevisste på hva de kan bidra med selv
-Godt samvær
-Ha det gøy på jobben
­-Lag egne nærværsgrupper (mer om dette senere i artikkelen)
-Bruk det å være IA-bedrift aktivt – søk om de tilskuddene du kan få

Latter og tårer

Det hele begynte rundt årsskiftet 2017/2018. Bodil Moe hadde møter med alle styrerne i de syv kommunale barnehagene. En utfordrende gjenganger var det høye sykefraværet. Hun snakket med personalsjef Anne Berit Steen Andersen i Ullensaker kommune som satt henne i kontakt med Torunn Simonsen ved NAV Arbeidslivssenter Akershus.

­–Vi må skryte litt av innsatsen til Torunn, som nå er pensjonist, sier Moe.

Duoen Moe/Simonsen hadde møter i alle barnehagene der de gjennomgikk plikter, rettigheter og arbeidsmiljø.

–Hva kan vi hjelpe med i forbindelse med at flere kommer tilbake på jobb. Vi hadde opplæringsmøter med de ansatte der vi var ærlige. Det ble mye latter og en del tårer. Det viktigste er at det gjorde noe med alle i positiv forstand. Det er også viktig å få fram at styrergruppen har vært veldig lojal mot rutiner, sier Moe.

Styrerne i barnehagene setter pris på at det ble tatt grep.

–Jeg opplevde det som støttende til min lederrolle, sier May Helen Hanssen.

Hun får nikkende blikk fra Monica Svang Pedersen.

Egne nærværsgrupper

Et annet grep som ble tatt var at hver av de syv barnehagene fikk en egen nærværsgruppe. Disse gruppene er ment som en støttefunksjon for lederne og for å se på hvordan man kan bygge nærværskultur. Nærværsgruppene i de ulike barnehagene skal ha representanter fra alle gruppene (alt fra assistenter/fagarbeidere til pedagogiske ledere og verneombud) ansatte som er i en barnehage.

–Gruppene skal ta opp alt fra sosiale tiltak til hva man reflektert kan spørre om hvis ikke folk kommer på jobb. Du må stille spørsmål som ikke er støtende, sier Moe og fortsetter:

–Nærværsgruppene tar også opp hvordan vi skal være som kollegaer og hvordan det skal legges til rette for en god hverdag. Det skal være en lav terskel i disse gruppene, sier Moe.

Reduserte stillinger

Det er også blitt sett på de ansatte som har hatt mye sykefravær over lengre perioder.

–Noen har fått redusert stilling og andre igjen er blitt veiledet ut fra stillingene sine, sier Moe.

Hun eksemplifiserer.

–Det er viktig at noen er blitt veiledet til heller å jobbe 100 prosent i en 60 prosent eller 80 prosents stilling. Noen kan ha godt av det kontra å jobbe 80 prosent i en 100 prosent stilling, sier Bodil Moe.

Fakta

Sykefraværstallene i de syv kommunale barnehagene samlet. Tall fra 2017 i parentes.

Januar: 12,9 prosent (12,5)
Februar: 8,7 (12,9)
Mars: 7,4 (11,9)
April: 7,6 (9,7)
Mai: 3,2 (7,4)
Juni: 2,5 (11,1)
Juli: 0,9 (6,2)

DSC_0190
Bodil Moe (f.v.), May Helen Hanssen og Monica Svang Pedersen. (Foto: Torbjørn Andersen)