Posten halverte sykefraværet

Østlandsterminalen til Posten har nesten halvert sykefraværet siden 2010. De roser og takker NAV Arbeidslivssenter Akershus for hjelpen som er en av mange suksessfaktorer.

Regionen hadde i 2010 11 prosent sykefravær. I desember 2017 lå de på 5,1 prosent. Det er gode tall siden det er cirka 3000 ansatte og gjennomsnittsalderen er på 47 år.

–Vi i region Oslo, Akershus og Østfold har vært den beste regionen i Norge flere år på rad når det gjelder nærværstallene. I stedet for å si at vi har 5,1 prosent i sykefravær sier vi at vi har 94,9 prosent i nærvær, sier HR-/fagsjef Bente Myrvold.

Roser digital sykemelding

Digital sykmelding ble innført 15. januar i alle fylker i Norge. På Østlandsterminalen har de allerede brukt dette noen måneder.

–Det er positivt og veldig enkelt å bruke. Det går også mye kjappere å få inn sykmeldingen nå siden den sendes digitalt, sier HR-rådgiver Anne Mette Martinsen.

–Det eneste minuset er at postmengden går ned, sier Myrvold og smiler.

Postmengden i Norge synker med cirka 10 prosent i året og det er utfordrende bemanningsmessig.  Samferdselsdepartementet og statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) foreslår derfor å redusere utdelingen av post til annenhver dag. Forslaget er sendt ut på høring og høringsfristen er den 6. april.

–Vi mener det er en nødvendig endring på grunn av volumnedgangen, men det er klart det vil bli en stor omstillingsprosess. Vi har god erfaring med omstillinger i Posten og dialogen med Arbeidslivssenteret er viktig i slike prosesser, sier Bente Myrvold. 

Fem grunnverdier

Posten jobber etter fem grunnverdier:
*Respekt
*Redelighet
*Åpenhet
*Samhandling
*Mot

–Dette er viktige verdier for oss og våre ansatte og grunnverdiene skal være en rettesnor i alt vi gjør.  I nærværsarbeidet er dette verdier som blir utrolig viktig for at vi skal finne gode løsninger.

Roser Arbeidslivssenteret

Regionen har i flere år samarbeidet tett med NAV Arbeidslivssenter Akershus.

–Vi har fått veldig god hjelp fra Torunn Simonsen i mange saker. Arbeidslivssenteret i Akershus har generelt gitt oss veldig bra støtte. Det virker også som om Torunn er genuint opptatt av å hjelpe deg som bedrift, sier Myrvold.

IA-rådgiver Torunn Simonsen roser tilbake.

–Posten har unike medarbeidere på HR-avdelingen som gir en god støtte til lederne. De har tydelige og rause ledere som viser omsorg og er løsningsorienterte. Posten er også opptatt av å gi lederne faglig påfyll og bruker oss på Arbeidslivssenteret for å skolere lederne sine, sier Simonsen.

Le, del og se

Suksessfaktorene til det lave sykefraværet er mange:

Ledelse:

–Vi kaller det le, del og se. Vi har en kultur med mye humor og det starter med toppsjefen (Hans Øyvind Ryen). Det handler også om hvordan vi deler gode historier og så handler det selvsagt om å se hver enkelt medarbeider, sier Myrvold.

Lederopplæring:

–Vi er veldig opptatt av å kurse våre ledere og har jobbet mye med relasjonskompetanse. Vi har årlige HMS-lederopplæringskurs.  I 2017 ble alle ledere kurset i temaet rus og avhengighet. I år er temaet psykisk helse. Det fører til en mer åpen kultur der man tør å ta opp ting dersom man sliter. I 2017 hadde vi også alle våre team gjennom helsemestringskurs, sier Myrvold. 

Arbeidstreningssenter

Forebyggende arbeid, tett oppfølging og bekymringssamtaler:

–Vi prøver å kjenne og se de enkelte så godt at vi ser om de hangler. Det handler om arbeidstid, gjøremål og om man sliter privat. For oss er det viktig å bygge kultur i fredstid og være forebyggende i arbeidet, sier Myrvold og fortsetter:

­– Vi har laget en fraværskalender hvor vi kan se om noen f. eks. har et fraværsmønster som viser at de er syke i forbindelse med ferie og inneklemte dager.  Da tar vi en samtale i forkant for å bevisstgjøre fraværsmønsteret og vise at vi ser og bryr oss, sier Myrvold.

Arbeidstreningssenter:

– Vi har opprettet et internt arbeidstreningssenter som kan benyttes i en tidsbegrenset periode for å unngå 100 % sykmelding. Et postbud som eksempelvis har ødelagt beinet sitt kan benytte sin restarbeidsevne til andre gjøremål. Vi er heldige og har mange oppgaver i posten og kan tilpasse gjøremål slik at ansatte kan bruke sin friske del.  Høy fokus på restarbeidsevne og midlertid tilrettelegging er veldig viktig, sier Martinsen.

Posten søker NAV om tilretteleggingstilskudd og dermed kan de gjøre midlertidige tilrettelegginger og unngå 100 % fravær.

Restarbeidsevne og trivsel

Restarbeidsevne:
–Hvis våre ansatte er syke, må de ringe leder umiddelbart. Vi godtar ikke SMS fordi vi ønsker en dialog om hva de er i stand til å gjøre og hvor mye de kan være på jobb. Du kan kanskje være på jobb, men jobbe i et roligere tempo eller med andre oppgaver om du er syk. På denne måten klarer vi å skape en nærværskultur. Dersom vi opplever at ansatte ikke medvirker så følges det opp og i slike saker har Torunn vært til god hjelp, sier Myrvold.

«Det nytter»:

–De som er gjengangere (har over 24 fraværsdager hvert år de tre siste årene) har vi en mye tettere oppfølging med. Vi må sammen finne gode løsninger. Kan stillingen eksempelvis kombineres med ytelser fra NAV eller tjenestepensjon?  Vi må gå inn i hver enkelt sak for å løse den, gjerne i samarbeid med Arbeidslivssenteret og Torunn, sier Myrvold.

Trivsel på jobb:

–Vi måler trivselen på jobb i medarbeiderundersøkelser. Vi har hatt en jevn stigning fra 74 % til 84 % i tilfredshet de siste årene og parallelt med det så har nærværet økt, sier Bente Myrvold.

DSC_0107
Fra venstre: Nina Ruud (HR-rådgiver), Bente Myrvold (HR-/fagsjef), Torunn Simonsen (IA-rådgiver), og Anne Mette Martinsen (HR-rådgiver) Foto: Torbjørn Andersen