Vellykket barnehageprosjekt i Fet

De fire kommunale barnehagene i Fet kommune hadde over tid høyt sykefravær. Det ville de gjøre noe med. Resultatene er solid nedgang i sykefraværet.

I Fet kommune ble det i 2016 etablert en gruppe med enhetslederne i barnehagene og en representant fra personalavdelingen. Denne gruppen har jobbet fram konkrete og målrettede tiltak som skal være med å bidra til å øke nærværet i barnehagene.

Gruppen består av:

  • Ann Kristin Lunde, enhetsleder Østersund barnehage
  • Ann-Kristin Noraker, enhetsleder Ramstadskogen barnehage
  • Veera Nygaard, enhetsleder Tienbråten barnehage
  • Anita Eriksen, nestleder Tienbråten barnehage
  • Kathrine Ulset, pedleder/styrer, Nygård barnehage
  • Hege Flatbø, enhetsleder, Garderåsen barnehage
  • Anne Hauglid Øyen, personalrådgiver, Fet kommune

IA-rådgiver Aud Kristin Brevig fra NAV Arbeidslivssenter Akershus ble invitert inn i prosjektet.

–Vår oppgave er blant annet å gjøre alle lederne gode. Vi samlet alle lederne og jeg har bidratt med min kompetanse. Det er likevel barnehagene som har gjort jobben både i prosjektperioden og etterpå, sier Brevig. 

Flere felles tiltak

Anne Hauglid Øyen forteller:

–Flere av barnehagene hadde et sykefravær på 12-15 prosent og kanskje mer enn det. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi definerte mange forskjellige tiltak og jobbet mye med lederne og verneombudene i de ulike barnehagene. Resultatene er at korttidsfraværet nå er veldig mye bedre og flere av barnehagene opplever et kraftig fall i det totale sykefraværet, sier Øyen.

Det ble utarbeidet flere felles tiltak for å styrke den enkelte barnehage.

1: Felles verktøy
-Sikre lik oppfølging i alle barnehagene gjennom å ha felles rutiner
-Tydeliggjøre eksisterende rutiner

2: Kompetanseheving
-Veiledning og oppfølging fra IA-kontakt i den enkelte barnehage
-Opplæring av pedagogiske ledere i grunnleggende nærværsarbeid

3: Nærværsfokus
-I samarbeid med lokale AMU og verneombud, finne på noe gøy og motiverende som setter fokus på de ansatte i barnehagen.
-Lage en idebank for gode sosiale tiltak som understøtter et godt arbeidsmiljø

4: Formforbedring
-Fast tilbud om tur til Vanakleiva hver uke. Lavterskeltilbud som både er sosialt og kondisfremmende for alle ansatte i alle kommunes barnehager. Tilbudet er frivillig og utenom arbeidstid. 

Markant nedgang

En barnehage som har opplevd en positiv utvikling er Ramstadskogen Barnehage. De har gått fra cirka 20 prosent sykefravær på det verste i 2015 og 2016 til cirka 7 prosent sykefravær i store deler av 2017.

–Prosjektet har vært veldig greit å være med på. Det har vært greit å ha noen som kunne hjelpe meg å holde fokus og som har vært opptatt av de sykmeldte. Bare det at NAV har vært her med en tydelig stemme, har virket positivt for oss. Aud Kristin har også vært en runde i alle barnehagene for å veilede oss, sier enhetsleder Ann-Kristin Noraker.

Hun peker på at det er helheten i prosjektet som har gitt dem størst effekt, men et av tiltakene de har satt inn er at de bruker vikarer ved sykmelding.

–Det er mange barn samlet på et sted og de trenger nok voksne. Med vikarer blir det også mindre slitsomt og mindre stress for de ansatte, sier Noraker, som også har bidratt til at de ansatte får kompetanseheving og flere kurs.

–Det er viktig i forhold til jobbmestring, sier Noraker.

Hun har jobbet mye med relasjoner, verdier og holdninger. En annen ting er at alle ansatte må ringe henne dersom de blir syke.

–Terskelen er litt høyere for å være syk når du må ringe meg personlig ved sykdom, sier Noraker. 

–Overrasket over nedgangen

En annen barnehage som har opplevd kraftig fall i sykefraværet er Tienbråten barnehage. Det er en barnehage med cirka 40 ansatte. Fjerde kvartal i 2016 var sykefraværet i barnehagen på hele 17,2 prosent. Tredje kvartal i 2017 var det redusert til 8,1 prosent.

–Jeg må si at jeg er overrasket selv over at tallene har gått så raskt i positiv retning. Tienbråten er en barnehage som er slått sammen av fem barnehager. Den ene barnehagen som ble sammenslått hadde så høyt sykefravær som 24-26 prosent. Jeg sa tidlig at vi skulle ned på under 10 prosent men er overrasket over at vi har klart det på så kort tid, sier enhetsleder Veera Nygaard.

Hun har flere gode tips til hvordan man skal ta bedre vare på hverandre i hverdagen.

–Det handler mye om å heie på hverandre. Eksempelvis kan man sende meldinger med «jeg bryr meg om deg» og «jeg er glad i deg». Bare det å sende en tekstmelding med «god bedring» til en som er syk kan være en viktig ting i hverdagen, sier Nygaard.

En annen ting er at de skal si hei til hverandre med navn.

–Sier du hei til en person og samtidig bruker navnet på vedkommende så blir hilsningen mye mer personifisert, sier Nygaard. 

Nærværsblomst

Barnehagen har også innført noe som de kaller «Nærværsblomst». Dvs. at de deler ut en blomst til de som ikke har sykefravær i periodene fra januar til juni og fra august til desember.

–Medarbeiderne får en takk og en blomst. Vi deler ut flere og flere blomster, sier Nygaard.

Hun roser Aud Kristin Brevig ved NAV Arbeidslivssenter Akershus.

–Vi har en IA-rådgiver som kommer når jeg trenger det. Aud Kristin kommer, hjelper til og bidrar, sier Nygaard, som også roser egne ansatte.

–Folk står på og har ære i jobben sin. Jeg blir møtt med et smil og folk som holder oss oppe med humør og stå-på-vilje. Det er en flott gjeng som står på mye, sier Nygaard.

Hun er også opptatt av at AMU er en viktig arena for samarbeid og utvikling i nærværsarbeidet. Både verneombud og tillitsvalgte er sentrale i dette arbeidet.

–I tillegg er det godt å ha en handlingsplan etter 10-faktor som ansvarliggjør medarbeiderne. Det er jevn jobbing og ikke skippertaksjobbing når det gjelder nærvær, pluss å vite at det utgjør en forskjell at nettopp DU kommer på jobb, sier Veera Nygaard.

IMG_0088_nyversjon
Tienbråten barnehage feiret ny nærværsrekord med kakespising. Foto: Tienbråten barnehage