Arkiv Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2017

Kvartalsvis statistikk over sykefravær.

Statistikk for 1. kvartal 2017

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet er på 5,6 prosent, en økning på 2,8 prosent fra samme kvartal i fjor. Sykefraværet blant kvinner er nå på 7,3 prosent og blant menn 4,2 prosent.

Diagnoser

Vintersesongen er alltid preget av mye korttidsfravær, og dette gjenspeiles i hvilke sykdommer som opptrer oftest blant arbeidstakerne. I dette kvartalet har det vært en økning i antall sykmeldte med sykdommer i fordøyelsessystemet, og det er diagnoser knyttet til akutte mageinfeksjoner som har økt mest.

Sykdommer i luftveiene står for en stor andel av sykefraværet om vinteren. Året influensasesong startet tidligere enn vanlig, og toppen kom julen 2016. Selv om toppen av influensasesongen kom i forrige kvartal var det en liten nedgang i antall tilfeller og tapte dagsverk knyttet til sykdommer i luftveiene.

Sykefraværet øker i Rogaland

I Rogaland gikk sykefraværet opp fra 4,8 prosent til 5,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Sykefraværet økte noe mer for kvinner enn for menn, og økningen var spesielt høy i olje- og gassutvinning, forretningsmessig tjenesteyting og industrien i fylket.

Noen fylker hadde nedgang i sykefraværet. I Sogn og Fjordane sank sykefraværet med 2,5 prosent og i Møre og Romsdal med 0,5 prosent. I Troms og Østfold var sykefraværet tilnærmet uendret.

Varigheten øker

Den gjennomsnittlige lengden på et sykefraværstilfelle var 39 dager. Dette er en økning på 1,5 dag sammenlignet med samme periode året før. I 1. kvartal er varigheten på sykefraværet noe lavere på grunn av mye korttidsfravær enn de andre kvartalene. Over 6 av 10 tilfeller ble avsluttet innen 16 dager.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no