NAV-veiledning for veteraner som har tjenestegjort i Forsvaret

NAV har ansvar for at personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge får god oppfølging. Derfor er det opprettet et eget kompetansemiljø for veteransaker ved NAV Elverum.

Du kan kontakte kompetansemiljøet på Elverum direkte dersom du er veteran og ønsker informasjon og veiledning. Kompetansemiljøet bistår også NAV-kontorene og Forsvaret om spørsmål knyttet til veteransaker.

Kontaktinformasjon:

Navn

Telefon

E-post

Gunn Strand

62023518/90703355

gunn.strand@nav.no

Guri Hammervold Johansen

62023107/99722324

guri.hammervold.johansen@nav.no

Karen Helene Simengård

62023508/ 40492115

karen.helene.simengard@nav.no


Kompetansemiljøet kan også nås per post:

Kompetansemiljøet for veteransaker ved NAV Elverum
Postboks 405,
2418 Elverum