Samvær - satser

Dersom den bidragspliktige har samvær med barnet, gir dette rett til fradrag i barnebidraget.

Fradraget bestemmes ut fra barnets alder og omfanget av samværet. Oversikten under viser hvilket beløp som kommer i fradrag til det beregnede bidraget ut fra omfanget av samværet.

Gjelder fra 1. juli 2018

Alderen på barnet

 

0 - 5 år

6 - 10 år

11 - 14 år

15 år ->

Samværsklasse 00

 

(0 - 1,99 netter/dager pr. måned)

NOK 0

NOK 0

NOK 0

NOK 0

Samværsklasse 01

 

(2 - 3,99 netter/dager pr. måned)

NOK 215

NOK 312

NOK 390

NOK 450

Samværsklasse 02

 

(4 - 8,99 netter pr. måned)

NOK 712

NOK 1034

NOK 1293

NOK 1490

Samværsklasse 03

 

(9 - 13,99 netter pr. måned)

NOK 2029

NOK 2478

NOK 2839

NOK 3115

Samværsklasse 04

(14 - 15 netter pr. måned)

 

NOK 2548

 

 NOK 3111 NOK 3565 NOK 3910

 

Satsene gjelder til 31. juni 2018 

Alderen på barnet

 

0 - 5 år

6 - 10 år

11 - 14 år

15 år ->

Samværsklasse 00

 

(0 - 1,99 netter/dager pr. måned)

NOK 0

NOK 0

NOK 0

NOK 0

Samværsklasse 01

 

(2 - 3,99 netter/dager pr. måned)

NOK 212

NOK 306

NOK 385

NOK 443

Samværsklasse 02

 

(4 - 8,99 netter pr. måned)

NOK 701

NOK 1012

NOK 1275

NOK 1468

Samværsklasse 03

 

(9 - 13,99 netter pr. måned)

NOK 1998

NOK 2432

NOK 2798

NOK 3067

Samværsklasse 04

(14 - 15 netter pr. måned)

NOK 2509

NOK 3053

NOK 3512

 

NOK 3851