Adresser til NAV for søknad om sykepenger (del D)

Brukes papirsøknaden om sykepenger, skal den sendes til NAV Arbeid og ytelser. Her er adressene.

Adressene nedenfor skal kun benyttes når du sender inn krav om sykepenger (sykmeldingens del D) og inntektsopplysningsskjemaet (NAV 08-30.01). Inntektsopplysningsskjemaet kan kun benyttes hvis arbeidstakeren hadde første fraværsdag i 2018.  For arbeidstakere som hadde første fraværsdag i 2019. må man benytte den digitale inntektsmeldingen. Les mer på nav.no/inntektsmelding

Du skal sende skjemaene til adressen som står under fylket du bor i. Er du arbeidsgiver, skal du sende skjemaet til adressen som står under den ansattes bostedsfylke. Merk konvolutten med «D-skjema». 

Akershus

NAV Arbeid og ytelser Romerike – D-skjema
Postboks 1024
2012 Lillestrøm

Aust-Agder

NAV Arbeid og ytelser Romerike – D-skjema
Postboks 1024
2012 Lillestrøm

Buskerud

NAV Arbeid og ytelser Trondheim – D-skjema
Postboks 2953 Torgarden
7438 Trondheim

Finnmark

NAV Arbeid og ytelser Romerike– D-skjema
Postboks 1024
2012 Lillestrøm

Hedmark

NAV Arbeid og ytelser Hamar – D-skjema
Postboks 4120
2307 Hamar 

Hordaland

NAV Arbeid og ytelser Karmøy – D-skjema
Postboks 2011
5504 Haugesund

Nordland

NAV Arbeid og ytelser Fauske – D-skjema
Postboks 602
8205 Fauske 

Oppland

NAV Arbeid og ytelser Lillehammer – D-skjema
Postboks 823
2626 Lillehammer 

Oslo

NAV Arbeid og ytelser Oslo – D-skjema
Postboks 325 Alnabru
0614 Oslo

Rogaland

NAV Arbeid og ytelser Karmøy – D-skjema
Postboks 2011
5504 Haugesund

Sogn og Fjordane

NAV Arbeid og ytelser Sogn – D-skjema
Sognefjordvegen 56
6863 Leikanger

Trøndelag

Sakene blir fremdeles behandlet som om det var to fylker.

Nord-Trøndelag:
NAV Arbeid og ytelser Molde – D-skjema
Postboks 2614
6405 Molde

Sør-Trøndelag:
NAV Arbeid og ytelser Trondheim – D-skjema
Postboks 2953 Torgarden
7438 Trondheim

Møre og Romsdal

NAV Arbeid og ytelser Molde – D-skjema
Postboks 2614
6405 Molde  

Telemark

NAV Arbeid og ytelser Skien – D-skjema
Postboks 2543 Kjørbekk
3702 Skien 

Troms

NAV Arbeid og ytelser Kristiansand – D-skjema
Postboks 622 Lundsiden
4606 Kristiansand S 

Vest-Agder

NAV Arbeid og ytelser Kristiansand – D-skjema
Postboks 622 Lundsiden
4606 Kristiansand S 

Vestfold

NAV Arbeid og ytelser Tønsberg – D-skjema
Postboks 1104 Kaldnes
3119 Tønsberg 

Østfold

NAV Arbeid og ytelser Sarpsborg – D-skjema
Postboks 24
1701 Sarpsborg

Hvis du er usikker på hvilket fylke en kommune ligger i, kan du slå opp i Kartverkets oversikt over fylker og kommuner.

Internasjonale saker

Dersom den sykemeldte er fast bosatt i utlandet, skal sykepengekravet sendes til følgende adresse:

NAV Arbeid og ytelser – D-skjema
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo