Skattetrekk i juni og desember

Under finner du en oversikt over skattetrekk i juni og desember på skattepliktige ytelser fra NAV.

Hvis du har lagt inn et frivillig skattetrekk på din ytelse vil dette bli trukket også i juni og desember, med mindre du melder i fra om at det skal stoppes.

Hvis du betaler Svalbardskatt eller kildeskatt, er det ordinært skattetrekk i juni og desember.

Se om din ytelse gir rett til feriepenger i år. 

Ytelse

Skattetrekk juni

Skattetrekk desember

Alderspensjon

Ordinært skattetrekk

Trekkfri

Avtalefestet pensjon (AFP)

Ordinært skattetrekk

Trekkfri

Arbeidsavklaringspenger

Hvilke perioder som er trekkfrie, avhenger av meldesyklusen din. I juni er de to første periodene trekkfrie, det vil si uke 21-22 og 23-24 for de som melder seg for oddetallsuker, eller uke 22-23 og 24-25 for de som melder seg for partallsuker.

Trekkfri første meldeperiode - uke 47/48 eller 48/49

Dagpenger

Ordinært skattetrekk

Trekkfri første meldeperiode -uke 47/48 eller 48/49

Foreldre- og svangerskapspenger

Ordinært skattetrekk

Halvt skattetrekk

Introduksjonsstønad

Ordinært skattetrekk

Trekkfri

Kvalifiseringsstønad

Trekkfri

Halvt skattetrekk

Overgangsstønad

Trekkfri

Halvt skattetrekk

Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger

Ordinært skattetrekk

Halvt skattetrekk

Supplerende stønad

Ordinært skattetrekk

Trekkfri

Sykepenger

Ordinært skattetrekk

Halvt skattetrekk

Uføretrygd

Trekkfri

Halvt skattetrekk

Ventelønn

Trekkfri

Halvt skattetrekk

Ytelser til gjenlevende ektefelle

Ordinært skattetrekk

Ved kombinasjon uføretrygd og ytelser til gjenlevende ektefelle, er også ytelser til gjenlevende trekkfri i juni.

Trekkfri

Ytelser til tidligere familiepleier

Ordinært skattetrekk

Trekkfri