Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2017. Satsene blir fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet.
  

Enslige

kr  5 950

Ektepar/samboere

kr  9 950

Person i bofellesskap

kr  4 950

Barn 0-5 år

kr  2 300

Barn 6-10 år

kr  3 000

Barn 11-17 år

kr  3 900

 

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye.

For mer informasjon om statlige veiledende retningslinjer, se rundskriv A-3/2016.