Tilskuddssatser - arbeidsgiver/tiltaksarrangør

 

Arbeidsplassvurdering
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Per time * 

690 kr

*  Det gis tilskudd for inntil 4 timer per oppdrag til Arbeidsplassvurdering. 

 

Inkluderingstilskudd
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Årlig maksimalbeløp

121 600 kr

 

Tilskudd til ordinær utdanning
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Per undervisningsår (maksimalsats)

68 200 kr

Per samlet opplæringsperiode (maksimalsats)

136 100 kr

 

Arbeidspraksis ordinær virksomhet
Tiltaket er ikke tilgjengelig for nye brukere, satsene gjelder de som går på overgangsordning etter 1.1.16.

TypeSats per måned 
Lav sats1 680 kr 
Høy sats16 690 kr 

 

Varig tilrettelagt arbeid i arbeidssamvirker
Satsene gjelder fra 1. januar 2018
TypeSats per måned 
Driftsstøtte13 231 kr 

 

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

TypeSats per måned 
Driftsstøtte5550 kr 

  

Arbeidsmarkedsbedriftene
Satsene gjelder fra 1. januar 2018
Type                                                                              Sats per måned
Attføringstilskudd: 
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift10 138 kr
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift2 839 kr
Lønnstilskudd: 
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift19 920 kr
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift19 920 kr

 

Arbeidsforberedende trening
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Type

Sats per måned  

Driftsstøtte

 16 470 kr