Kontantstøtte

Satsene for kontantstøtte fastsettes årlig av Stortinget, og kan derfor bli endret. Kontantstøtten er skattefri og blir utbetalt en gang per måned.

 

Satser for kontantstøtte til og med 31. juli 2018

Avtalt oppholdstid i barnehage
(timer per uke)

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn

Ikke bruk av barnehageplass

100 prosent

7 500 kr

Til og med 19 timer

50 prosent

3 750 kr

20 timer eller mer

Ingen kontantstøtte

Ingen kontantstøtte

 

Satser for kontantstøtte fra og med 1. august 2018

Avtalt oppholdstid i barnehage (timer per uke)

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn

Ikke bruk av barnehageplass

100 prosent

7 500 kr

Til og med 8 timer

80

6 000 kr

Fra 9 til og med 16 timer

60

4 500 kr

Fra 17 til og med 24 timer

40

3 000 kr

Fra 25 til og med 32 timer

20

1 500 kr

33 timer eller mer

0

0