Livsoppholdssatser - NAV Innkreving

NAV Innkreving benytter livsoppholdssatsene som er fastsatt i forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning (FOR-2014-06-13-724).

Livsoppholdssatsene inkluderer alminnelige forbruksutgifter, herunder utgifter til kollektivtransport, elektrisitet/oppvarming, og innboforsikring, men ikke boligutgifter. Andre typiske forbruksutgifter vil være utgifter til mat, klær og sko, helse og hygiene, husholdningsartikler, telefon, media og andre utgifter til for eksempel ferie og fritid.

Hvis det er flere enn tre personer i husstanden, blir det gjort et fradrag på 20 prosent fra og med person nummer fire i husstanden. Fradraget skal beregnes for de yngste barna.

Hvis du bor i utlandet, gjelder egne satser.

Gjeldende satser fra 1.juli 2017

Enslig skyldner

8   463 kr

Gift/samboende skyldner

7   165 kr

Skyldner som forsørger ektefelle/samboer

                     14 331 kr

Tillegg for barn i husstanden  0-5 år

2 709   kr

Tillegg for barn i husstanden  6-10 år

3 592   kr

Tillegg for barn i husstanden  11-18 år

4 536   kr