Barnetrygd

Barnetrygden er skattefri og blir utbetalt en gang per måned.

Utbetaling per barn:

 

Beløp per måned:

Ordinær barnetrygd:

970 kr.

 

Engangstillegg for enslig forsørger

 

Beløp per måned:

Utvidet barnetrygd:

970 kr.

Småbarnstillegg:

660 kr.