Lokale brukerutvalg

I Nord-Trøndelag er flere lokale brukerutvalg som tar brukerne med på råd.

Her finner du kontaktinformasjon til de lokale brukerutvalgene i Nord-Trøndelag.

Indre Namdal (Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa)

Ove Haug (leder)
Velferdsalliansen
E-post: ove@velferdsalliansen.no

Ola Kristian Johansen (nestleder)
Mental Helse
E-post: Olakristianj@gmail.com

Lars Lilleberre
Revmatikerforbundet
E-post: llillebe@online.no

Gry Aune
Velferdsalliansen
E-post: froskimotvind@live.no

Leksvik og Mosvik

Viggo Gangstad
FFO
Mobiltelefon: 909 87 922
E-post:vgangsta@frisurf.no

Unni Melting
FFO
Mobiltelefon:930 86 556
E-post: toffeunni@hotmail.com

Arnfinn Aasen
LORIF (Leksvik og Rissa Industriforum)
Mobiltelefon: 915 15 110
E-post:arnfi-aa@online.no

Sven Arne Eide
Fellesforbundet
Mobiltelefon: 995 77 071
E-post:svenaeide@hotmail.com

Midtre Namdal (Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla)

Ole Jørgen Dekkerhus, Namsos, Leder i utvalget
Mental Helse
Mobiltelefon: 997 04 725
E-post: ole.jorgen@c2i.net

Hjalmar Dyrhaug, Namdalseid
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke
E-post: hjalmar.dyrhaug@ntebb.no

Anne Valskrå, Namsos
Foreningen Mot Stoff Namsos
E-post: anne.valskraa@epost.no

Venke Heimdal, Namsos
LO
E-post: venke.heimdal@1881.no

Verdal

Mona Breding Lersveen(leder av brukerutvalget)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Verdal (FFO)
E-post: monalers@vktv.no
Telefon: 920 35 322

Ola Larsen (nestleder)
LO/Kværner Verdal
E-post: ola.larsen@kvaerner.com

Karin Rekve
Foreningen mot stoff Innherred (FMS)
E-post: fms@fms-innherred.no 

Svein Svensson
Eldrerådet
E-post: re.svens@gmail.com 

Ola Sagbakken
NAV Verdal
Epost: Ola.Sagbakken@nav.no

Ytre Namdal (Leka, Nærøy, Vikna)

Elisabeth Ellingsen
FFO
E-post: elisabeth.ellingsen@naroy.kommune.no
Telefon: 995 14 524. 

Linda Hansen
Funksjonshemmedes råd
Telefon: 996 97 536.

Aage Haukø
Anonyme alkoholikere
Landsdekkende organisasjon for mennesker med alkoholproblemer.
Telefon: 416 10 794.

Trine Langø
Mental Helse Ytre Namdal
E-post: trine.lango@start.no
Telefon: 414 33 799.

Annette Tøndel Storleer
OT
Storleer bor på Rørvik
E-post: annette-tondel.storleer@ntfk.no
Telefon: 950 33 933.

Ingvild Wahl
Næringslivet
E-post: invild-karine.wahl@telenor.com
Telefon: 909 73 531. 

Halvor Prestvik
Primærnæring/bondeorganisasjonene
E-post: halvor.prestvik@n-lt.no
Telefon: 74 39 56 06.