Fast kontaktperson

Barn og unge med funksjonshemminger og deres familier kan få fast kontaktperson på hjelpemiddelsentralen. Ordningen skal gi trygghet, forutsigbarhet og fleksibilitet.

Hvem kan få fast kontaktperson?

Barn og unge under 18 år som er avhengig av hjelpemidler til daglig og deres foreldre/foresatte er aktuelle for ordningen. Dersom du allerede har en fast kontaktperson i kommunen som du vil beholde, er ikke hjelpemiddelsentralens ordning aktuell for deg.

Hva innebærer det å ha en fast kontaktperson?

Hensikten med fast kontaktperson er at du som forelder eller foresatt til barn med funksjonsnedsettelser skal få et koordinert og forutsigbart tilbud. Du får også større innflytelse på beslutninger som gjelder valg av hjelpemidler. Målet er rask behovsavklaring, kortere saksbehandling og godt samarbeid med hjelpemiddelsentralen.

En fast kontaktperson ved NAV Hjelpemiddelsentral vil:

  • Bidra til å fjerne unødige hindringer på tvers av nivå og fagmiljø i etaten og gjøre hjelpemiddelformidlingen lettere tilgjengelig og mer oversiktlig
  • Legge til rette for at du/barnet ditt kan kontakte samarbeidspartnere (kommunen, leverandør, hjelpemiddelsentralen) etter eget behov
  • Koordinere tjenesten fra hjelpemiddelsentralen
    informere om rettigheter, produkter og løsninger
  • Sørge for tilgang til produkter i bestillingsordningen
  • Gjøre vedtak og bestille hjelpemidler

Hvordan søke om fast kontaktperson?

Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke og avtal et møte.