Tilrettelegging av arbeidsplassen

Help

Det er mange måter å tilrettelegge en arbeidsplass på. Noen ganger kan det være behov for å tilpasse arbeidstiden eller arbeidsoppgaver, andre ganger kan det være fysiske forhold som kan forbedres.

NAV kan tilby hjelp til å finne ergonomiske løsninger på arbeidsplassen. Det innebærer alle former for tilrettelegging av oppgaver og miljø. Innen industri og næringsliv er ergonomi et fagfelt i livlig utvikling.

Universell utforming og individuelle løsninger

Utforming som gjør at flest mulig kan utføre en oppgavetype, kaller vi gjerne universell eller inkluderende design.

Eksempel: Mange med synsproblemer har vanskelig for å lese telefonkatalogen. På arbeidsplassen kan dette løses ved å velge telefonkatalog på nett, slik at den enkelte kan tilpasse skriftstørrelsen.

Der universell design ikke strekker til, er det behov for individtilpassede løsninger. For at slike løsninger skal bli gode, er det nødvendig at arbeidstakeren deltar i tilpasningen.

Sosial tilrettelegging

Fordommer så vel som manglende kunnskap kan dessverre hindre rehabilitering. Psykiske lidelser trenger ikke være til hinder for å være i arbeid, men kan medføre behov for spesiell tilrettelegging. Det er først ved den konkrete utprøvingen på arbeidsplassen at det er mulig å finne frem til den varige arbeidskapasiteten og dermed gode og varige løsninger. Gode løsninger kan være kontor nærmere utgang, åpent kontorfellesskap eller lignende.

Lar en dette utviklingsarbeidet skje åpent, kan den bli et effektivt tiltak for å motvirke fordommer om psykiske lidelser og gi relevant kunnskap.

Helhetlige løsninger

Det er ofte behov for problemløsende tiltak av mange slag. Enkelttiltakene må arbeides fram som en helhet og passe godt sammen.

Når et nybygg planlegges, er det naturlig å installere heis, brede døråpninger, terskelfrie løsninger, standard regulerbart og fleksibelt kontorutstyr og tilrettelagt sanitærutstyr.

Nyttige lenker